مرکز زبان آموزی دانشگاه آزاد نجف آباد

این مرکزبابهره گیری ازتوان علمی گروه زبان انگلیسی
وهمچنین امکانات وتجهیزات پیشرفته آموزشی واحدنجف آباد
از قبیل آزمایشگاههای تخصصی آموزش زبان درخدمت ‬فراگیران زبانهای خارجی میباشد.

آخرین رویدادها

آخرین مقالات

 • improve my pronunciation

  16 ارديبهشت , 1394

 • آیلتس چیست؟

  20 فروردين , 1394

 • بخش دانلود

  هسته آموزشی مرکز

  با توجه به توان علمی گروه زبان انگلیسی درسطوح کارشناسی ، کارشناسی ارشدودکترا وتعاملات گسترده این گروه با دانشگاه های داخل وخارج ازکشور
  ،مدرسان واستادان کلیه دوره های زبان آموزی مرکز،ازبالاترین توان علمی وآموزشی برخوردارمیباشند. همچنین یک کمیته تخصصی به طور مستمر بر امر گزینش ،سنجش وآموزش ضمن خدمت کادرآموزشی مرکزنظارت دارد.

  هسته اجرایی مرکز

  هسته اجرایی مرکز متشکل از رییس مرکز جناب آقای دکتر سید امید طباطبایی از اعضای هیت علمی دانشگاه و کارشناس مرکز آقای مهدی عالی پور کارشناس ارشد زبان انگلیسی می باشد.

  هدف مرکز افزایش توان علمی دانشجویان در زمینه زبان انگلیسی می باشد و امیدوار است بتواند در این راه گام اساسی را بردارد.

  طراحی سایت